Bir Sözümüz Var...

Bir Sözümüz Var...

-----------------------------------------------------------
 • Müslüman tespihin her tanesinde, geçmişin gelecekten, geleceğin de geçmişten kopuk olmadığını idrak eder. 
-----------------------------------------------------------

 • Bir ol, diri ol, kardeş ol! Terör halkın öfkesinden, paniğinden, ayrışmasından beslenir, büyür. Fakat Devletin öfkesinden korkar ve yok olur
-----------------------------------------------------------
 • "Kafamızı yoran adam" değil "Kafasını yoran adam" lazım bize.
--------------------------------------------------------
 • Bunca yıl tarih dersi okuyan bir öğrenci 571+1071+1453+1923'ün toplamının 2023 oldugunu anlayamıyorsa bu nice okumaktadır.
--------------------------------------------------------
 • Kıyıya vuran çocuk değildi İslam dünyasının ruhuydu.Bu çocuk için Batı'dan medet beklemek, ruhun nasıl da pervasızca ve öldüğünün işaretidir
-----------------------------------------------------------
    • Kıyameti merak mı ediyoruz? İslam'ın her değeri bir dünya, her bir değerin yok oluşu kıyamet. Kıyameti onlar yok olduğunda görün.
    -----------------------------------------------------------

        • İsimler, logolar, amblemler, ülkeler, renkler, ırklar, dinler, diller, unvanlar, aydınlar kafanızı karıştırmasın "Küfür tek millettir".
        -----------------------------------------------------------

           • Tarihçiler 2015 yılını yazabilmek için 100 yıllık tarihin ihanet sosyolojisini ve hain siyasal ittifakın analizini yapmak zorunda kalacak
           -----------------------------------------------------------

             • Her şey tamam da çözüm nedir, kardeşim? Teşhis zaten malum. Sen tedaviden bahset..
             -----------------------------------------------------------

              • Tartışılması gereken"BAŞARI" kavramıdır. Size öyle test sorusu hazırlarım ki hepiniz Sınıfta kalırsınız. Ama size "başarısız" diyemem.
              -----------------------------------------------------------

              • Bu nasıl bir dünya ki; 3-5 milyon namussuz, milyarlarca namuslunun hayatını zehir ediyor..
              -----------------------------------------------------------

              • Bir "O" var, bir de "Ben. Sen, "O"na giden yolda imtihanımsın, vesselam.
              -----------------------------------------------------------
              • Türkiye'nin gönlüne ve kültürel derinliğine sığmayanlar yeryüzünde kendilerine nefes alacak yer bulamazlar.
              -----------------------------------------------------------


              • Tebeşir tozu deyip geçme. Onda öğretmenin ve öğrenmenin alın teri var.
              -----------------------------------------------------------
              • Büyüdükçe bölünmüş gibi hissediyorsan, küçüklüğüne alıştığındandır.
              -----------------------------------------------------------
              • Bir olan Allah'a kul olmayan binlerce tanrının maskarası olur.
              -----------------------------------------------------------
              • Deryaların mayası bir damla sudur.
              -----------------------------------------------------------
              • Aklının olduğu yerde mukim ol, mutlu ol.
              ----------------------------------------------------------


              • Gençleri toplumumuza yamanan "ergen" yaftasından kurtarır, delikanlı, hanımefendi olarak görmeye başlarsak lider yetiştirmeye de başlarız.
              -----------------------------------------------------------
              • Öğrenilmiş çaresizlik, bir milletin en zayıf noktası, umudunun zehri, istiklal ve istikbalin prangasıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • "Ümitsizlik" bir müminin sözlüğünde olmayan bir kavramdır. Onun içindir ki her seferinde küllerinden yeniden doğar.
              -----------------------------------------------------------
              • Üstat Cemil Meriç der ki, "Medeniler konuşur, Yabaniler bağırır". Ben sustum.
              -----------------------------------------------------------
              • İhanetin sınırı olmaz. Bazen bir ok mesafesinde bazen okyanus ötesindedir.
              -----------------------------------------------------------
              • İki zıt şey bir arada olmaz. Ya vatana sadakat, imandandır dersiniz. Ya da paralel dansöz olmaya devam edersiniz. Gri olmaya gerek yok.
              -----------------------------------------------------------
              • İhtiyaçlar pramidine göre dizayn edilen klasik yönetim algısı toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez.
              ----------------------------------------------------------
              • Devletin uyumlu çalışan kadrolarla yönetilmesinin verdiği güven hissi, bebeğin annesinin koynunda duyduğu his gibidir.
              ----------------------------------------------------------
              • Siyasete "Efendimizi (Hz.Muhammed'i)" karıştırmayın diyenlere; "Efendimizin" karışmadığı siyasete, hayata, sizin efendilerinizin "fendi" karışıyor
              -----------------------------------------------------------
              • Yıllarca Türk Kürt kardeşliğine sıkılan mermilerin açtığı uçurumu ve kanlı çatlağı kapatmak için kurulan bir köprü kurulmalıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Hayattaki en zor savaş bukalemunlarla yapılan savaştır. "Paralel bukalemunlar" bunlar arasında en sinsi olanıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Üniversiteler kamuya memur yerine bilim adamı ve özel özel sektöre eleman yetiştirmeye odaklansın is biter.
              -----------------------------------------------------------
              • Çok basit, Liderini dinlersen, kafan karışmaz, oyuna gelmezsin. Bu kadar gürültünün içinde onu duyabilecek bağlılığın varsa sorun yok.
              -----------------------------------------------------------
              • Gökkuşağı renkleriyle anlamlı.
              -----------------------------------------------------------
              • Bu eğitim sistemi insana bilgi yükleme hamallarıdır. Bilgiye anlam yükleyebilen sistemler kurduğumuzda insanımız değer kazanacak.
              -----------------------------------------------------------
              • Yüzyılın rahatsızlığı: "Ben ölürsem heykelimi dikecekler."
              -----------------------------------------------------------
              • Kendi siyasi fikirleriyle varlık gösteremeyenler, kabuslarının gölgesinde yürürler.
              -----------------------------------------------------------
              • Hainlik bir karakterdir. Büyüğünden küçüğüne. Zihin bahçeleri ihanete alıştırılanlar bunu yaptıklarının farkında dahi olmadan yaparlar.
              -----------------------------------------------------------
              • Başkalarının varlığı asla bizi rahatsız etmiyor. Ta ki onlar, bizim varlığımızdan rahatsız olup yok etmeye kalkıncaya kadar.
              -----------------------------------------------------------
              • Binlerce insan Batıya göç etmek istiyor. Bugün 900 kişi daha hayatını kaybetti. Batılıların çaldığı hayatlarını arıyor olabilirler mi?
              -----------------------------------------------------------
              • Bizde olmayan bir şeyi istiyor olmamız, o şeyin sizde de olmasını istemediğimiz anlamına gelmez. Bir şeyi istemiyor olmamız da öyle.
              -----------------------------------------------------------
              • Önce yazdılar, sonra oynattılar. Bu maskeli balonun son perdesiydi. Gerçek senaryo, "1000 Yılın Romanı" çıkışta, kulislerde dağıtılıyor.
              -----------------------------------------------------------
              • Garbın afakını saran duvarın türü değişebilir. Önemli olan senin göğsündeki imanın ne durumda olduğu!
              -----------------------------------------------------------
              • İki doğrudan bir yanlış çıkarma becerisini gösterebilen bir toplumun ulaşabileceği zirvedeyiz.
              -----------------------------------------------------------
              • Sözde aynı şeyleri konuşurken özde farklı anlamlar çıkarmakla en büyük ayrışmayı yaşıyoruz.
              -----------------------------------------------------------
              • Türkiye büyüdükçe bazılarının küçüldüğünü görüyoruz.
              -----------------------------------------------------------

              • "cifir" hesabı, inananın "fikir" hesabıyla bozulur.
              -----------------------------------------------------------
              • Asıl olan, sistemin ayrışmaya değil, süzgece çevrilmiş siyasi yelpazenin aynı renklerinin farklı tonlarının bir arada tutulmasıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Asıl olan, farklı düşüncelerin siyasi arenada söz hakkına sahip olduğu, farklı siyasi renk tonlarının harmonik yönetim tarzıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Asıl olan, dağılmış, parçalanmış siyasal düşüncelerin kendisine yaşam alanı bulacağı bir bütünün parçalarının ahenkli yönetimidir.
              -----------------------------------------------------------
              • Asıl olan farklı algılayışların ve yaklaşımların geniş alanı gören çok fonksiyonlu yönetim bakışıyla ortak hedeflere odaklanmasıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Bırakın çekiştirmeyi, çelme atmayı, engel olup gölge yapmayı da sizi huzura götürelim.
              -----------------------------------------------------------
              • "Muhalefet", kavramı, siyaset kültürümüze "iyi olan ne olursa olsun kötü denmesine neden olan siyonist ve zehirli bir algılayıştır.
              -----------------------------------------------------------
              • Sözcükler şiirleştikten sonra şairin değildir.
              -----------------------------------------------------------
              • Kalite, kadife gibidir, ipek gibidir, tanımlamak çoğu zaman zordur sadece hissedersiniz.
              -----------------------------------------------------------
              • İdam sehpalarını özleyenler bu milletin sırtından yüzlerce yıl çıkaramadığı hançerden sızan kanla besleniyor.
              -----------------------------------------------------------
              • Siz Allah'ın nurunu üfleyince sönen ateş mi sandınız? Ne kadar akılsızsınız!
              -----------------------------------------------------------
              • Zorbanın çağı olmaz. Musa'nın savaşı Firavunlarla. İbrahim'in savaşı Nemrutlarla, Muhammed'in savaşı yine Ebu Cehillerle.
              -----------------------------------------------------------
              • Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunlarından birisi de, çalışanın kariyer basamaklarını gösteren "KARİYER YOL HARİTASI"'nın olmayışıdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Her çağa bir isim verilir. Bu çağa verilecek en güzel isim, SİS ÇAĞI. Çünkü hiç kimse bir gün sonrasını dahi net göremiyor.
              -----------------------------------------------------------
              • Ortada iki değer var... Biri "Ben", diğeri "Biz". Ben "Biz"i aldım. Ortada kalan "Ben"i, ister al "Sen" ol. İster alma "Biz" ol.
              -----------------------------------------------------------
              • Bir kültürün ve medeniyetin gücü fertlerince açıkça anlaşılmış kavram birliğine ve sorunlara bulduğu ortak çözümlerle doğru orantılıdır.
              ----------------------------------------------------------
              • Gökkuşağının ana renklerinde ortak bilince sahip olmayan bireylerin, yeni renkleri coşkuyla paylaşımları ve anlamaları imkânsızdır.
              -----------------------------------------------------------
              • Sözlerin başkalarının zihninde yeni melodilerin duyulmasını sağlıyorsa, anlaşılmıştır. Üzülme, o seni bilmez ama hep senin şarkın söylenir.
              -----------------------------------------------------------
              • Yeniden medeniyet kurmak istiyorsak, sisteminin tüm kavramları üzerinde çalışmak ve kavramsal birliğimizi de oluşturmak zorundayız.
              -----------------------------------------------------------
              • Okullar bireyleri nefes alabileceği donanımla dünya gezegenine göndermedikçe, zamanı ögütücü mekanizmalara dönüşürler.
              -----------------------------------------------------------
              • Övüneceği bir şeyi olmayanın sövüneceği çok şey vardır.
              -----------------------------------------------------------
              • O kadar çok gürültü var ki! Hiçbir şey duyamıyorum anlayamıyorum ve idrak edemiyorum Mahşeri gürültü, mahşeri idraksizlik Ey vefa neredesin?
              -----------------------------------------------------------
              • Faili, mef'ulü belirsiz cümlenin "fiili" serseri kurşun gibidir. Kime isabet edeceği bilinmez.
              -----------------------------------------------------------
              • Tek gerçek müstakim “Sağ” duyunun, paralel “Sığ” duyuya galip geleceği gerçeğidir. Birilerinin istememesinin hükmü “Hiç”tir.
              -----------------------------------------------------------
              • Huzuru ve istikrarı veren kazanır. Huzuru ve istikrarı isteyen kazanır.
              -----------------------------------------------------------
              • Kökleri derin ve sağlam bir ağacın kökünü sökmek için sularlar, yumuşatırlar, sallarlar. Sonra da sökerler. Bu millete yapılmaya çalışılan da budur.
              -----------------------------------------------------------
              • Mizahı olmayan eğitimin izahı olmaz.
              -----------------------------------------------------------
              • 1'in 0'dan büyük olduğunu millet anladığında, her 1'in yanına 0'ı alıp onu 1'leştirdiğinde yola çıkmak en güzeli.
              -----------------------------------------------------------
              • Gökkuşağı renkleriyle güzel derken, sabun köpüğünden yansıyan renkleri kastetmemiştim.
              -----------------------------------------------------------
              • Kaç yüzyıl oldu? Bu ne kadar hain, bu ne kadar ihanet, maskeli balonun soytarıları. Bahşişiniz kaç kuruş?
              -----------------------------------------------------------
              • Yüreğimizden geçenlerin elinden tutacak liderlerle beraber yürüdüğümüzde dualarımız kabul olacak.
              -----------------------------------------------------------
              • Doğu ile Batı siyaseti arasındaki fark; Batılı: Kim ne derse desin bildiğini yap. Doğulu: Aman hiç kimse bir şey demesin, bilmediğini yap.
              -----------------------------------------------------------
              • Koalisyon asgari ortak amaçlara sahip olanların birlikteliğidir. Kurulamıyorsa zorlamayın. Amaç Birliği yoksa bundan memlekete hayır gelmez.
              -----------------------------------------------------------
              • Artık "bilgi" her yerde "anlam" hiç bir yerde. Anlamı, manayı bulduğunuzda bize de haber verin ki kuru bilgi peşinde ömür tüketmeyelim.
              -----------------------------------------------------------
              • En büyük sorun, nicel sonuçları anlayabildiğimiz kadar nitel sonuçları anlayamamış olmamız. Batılı çete bunu çok iyi anlamış.
              -----------------------------------------------------------
              • Siyasilere "Lambadan Çıkan Cin" muamelesi yapmaya gerek yok.
              -----------------------------------------------------------
              • Tespihin imâmesini taneleriyle, tanelerini imâmesiyle kıyaslamak haddimize düşmez ama; "İmâme" yoksa, "taneleri" boncuk diye sayarlar
              -----------------------------------------------------------
              • Siyaset denkleminde bilinmeyen yoktur. Bilinenlerin yerli yerince yerine konulamaması ve yerine koyduklarınızın yerinde durmaması sorunu vardır.
              -----------------------------------------------------------
              • Ne istediğini açıkça dile getiremeyen bir muhalefete, iktidar olmak ne kadar da zor.
              -----------------------------------------------------------
              • Bunlar, milletin her yükseliş hamlesinde, kendilerine köle ettikleri bedenden kopan parçanın acısıyla attıkları son çığlıklar.

              Benzer Yazılar

              Yorumunuz için teşekkür ederim. Denetlendikten sonra yayınlanacaktır. EmoticonEmoticon